Peta Zaman

Iklan

SATU SABAT TERAKHIR – DANIEL 9:27

JANGAN MEMBENARKAN DIRI

JANGAN MEMBENARKAN DIRI DIHADAPAN ALLAH

 

 

540379_330407653689246_1853705852_n.jpg

 

 

LUKAS 18:9-14 :

18:1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
18:2 Kata-Nya: “Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun.
18:3 Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata: Belalah hakku terhadap lawanku.
18:4 Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun,
18:5 namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.”
18:6 Kata Tuhan: “Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu!
18:7 Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
18:8 Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?”
18:9 Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini:
18:10 “Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai.
18:11 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini;
18:12 aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku.
18:13 Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.
18:14 Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.”

 

Dalam ayat ini adalah perumpamaan tentang orang Parisi dan pemungut cukai, yang menghadap Allah dengan jalan menghampiri Allah dalam doa. Kedua insan ini berbeda. Lanjutkan membaca

Meterai VII Zaman Antikris

DASYATNYA PELAYANAN ROH KUDUS

dasyat 4

DASYATNYA PELAYANAN ROH DIAKHIR ZAMAN
2Korintus 3:8-10

2 Korintus 3:5-12 :
3:5 Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri; tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
3:6 Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan.
3:7 Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian
3:8 betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh!
3:9 Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran.
3:10 Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti.
3:11 Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Lanjutkan membaca

DARI TIMUR MEMANCAR KEBENARAN ALLAH DANIEL 9:20-27

SATU SABAT MINI

DARI TIMUR MEMANCAR KEBENARAN ALLAH

DANIEL 9 : 20 -27

Dalam kitab Daniel 9:20-27 ini berbicara tentang umat Israel yang akan dikembalikan oleh Tuhan ketanah pejanjian dan rencana keselamatan yang dinubuatkan kepada umat Israel diujung akhir zaman yang berbicara tentang 70 sabat yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaekat Jibrael tatkala nabi Daniel sedang berdoa mengaku dosanya dan bangsanya kepada Tuhan dan menghadap ke kiblat bukit kesucian yang menunjukkan Yerusalem. Karena bukit kesucian Allah itu adalah Yerusalem. sampai kepada Tuhan Yesus semua orang Israel diperantauan apabila mereka itu berdoa kepada Tuhan mereka menghadap kekiblat dibukit kesucian Allah yaitu Yerusalem, tetapi dalam Yoh. 4 bahwa setiap orang beribadah / berdoa sudah tidak perlu lagi kekiblat yaitu Yerusalem dengan memperhatikan Yoh. 4:20-24. lalu hubungkan ini pula dengan 1Tim. 2:8 dimana apabila berdoa dan berbakti tidak perlu lagi ke Yerusalem. berdoalah dengan bebas, tidak terikat lagi oleh tempat. Adapun rahasia 70 sabat ini yang Nampak dalam ayat 24-27 disampaikan oleh Tuhan melalui malaekat Jibrael kepada nabi Daniel karena dia adalah seorang yang amat kekasih dari Allah. Mengapa Tuhan mewahyukan kepada Daniel ? Karena Dia sangat takut dan menghormati Allah dan tidak pernah mungkir walaupun dimulut singa sekalipun. Nubuatan dalam kitab Daniel 9 : 23-27 ini sangat erat hubungannya dengan doa Nehemya, karena kedua-duanya berdoa didalam tawanan dikerajaan Babel yang besar dan wahyu ini disampaikan Tuhan pada permulaan pemerintahan Madai Parsi karena keluar umat Israel itu atas retu raja Kores dengan memperhatikan 2Taw. 6:21-24. dalam kedudukan Nehemya sebagai penjawat minuman raja Artasasta Neh. 1:11; 2:1 dan kedudukan dari Daniel sebagai perdana menteri Dan. 6:3-4. Tetapi oleh karena mereka cinta kepada umat Israel yang tertawan perhatikan sikap Nehemya dalam Neh. 1:3-5 dan Daniel didalam Dan. 9:20-22. Sebab itu untuk menguraikan 70 sabat harus diambil dari kitab Nehemya karena ini menyangkut kepada pembangunan Kaabah Zerubabel yang pembangunan tembok Yerusalem dan Kaabah Zerubabel adalah dibawah tangan Nehemya. Sebab tatkala umat Israel keluar dari Babel maka nabi Daniel dipanggil Tuhan. Kitab Daniel ini mempunyai hubungan erat dengan kitab Wahyu oleh karena itu 70 sabat ini menyangkut pada zaman antiKris tetapi pembagiannya memerlukan hikmat dari Allah dan pengwahyuan sebab 70 sabat ini jika tidak mengerti pembagiannya, maka 70 sabat ini hanya berakhir sesudah Tuhan Yesus disalib. Lanjutkan membaca

TABERNAKEL III

Graphic1

SELIMUT TABERNAKEL

 

Selimut Tabernakel terdiri dari dua selimut yang berukuran 20 x 28.   Dalam   Keluaran  26 : 23    Tirai    digantung

tepat dibawah pengait dari kain tutupan Tabernakel. Pengait-pengait itu mempersatukan 2 bagian besar dari kain penutup Tabernakel, yang masing-masing dibuat dari 5 bagian dari 4 hasta. Jadi tiap bagian dari tutupan itu lebarnya 20 hasta = 4 x 5 hasta.

Kain tutupan pertama menutupi Tabernakel mulai dari pintu Kemah sampai pada Tirai atau 2/3 bagian daripada kemah sembahyang yang merupakan bagian Kamar Suci yaitu 20 hasta. Lanjutkan membaca

TABERNAKEL II

Graphic1

KOLAM PEMBASUHAN

Keluaran 30:17-21

Ayat 17                   Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firmannya :

 

Ayat 18          Dan lagi hendaklah kau perbuat sebuah kolam daripada tembaga dan kakinyapun daripada tembaga akan pebasuhan dan tarulah dia diantara kemah perhimpunan dengan mezbah, lalu bubuhlah air dalamnya.

 

Ayat 19          Maka Harun dan anak-anaknya laki-laki hendaklah membasuh kaki tangannya dengan air yang dari kolam itu.

 

Ayat 20            Maka apabila mereka itu masuk kedalam kemah perhimpunan, tak akan jangan dibasuhkannya dirinya dengan air, asal jangan mereka itu mati dibunuh; maka demikianpun apabila mereka itu mengahmpiri mezbah hendak berbuat bakti dan memasang korban bakaran itu bagi Tuhan.

 

Ayat 21          Maka hendaklah mereka itu membasuh kaki tangannya, supaya jangan mereka itu mati dibunuh; maka perkara inilah menjadi suatu hukum yang kekal baginya dan bagi benihnya turun temurun adanya. Lanjutkan membaca

TABERNAKEL I

Graphic1

PENGERTIAN TENTANG TABERNAKEL

KELUARAN 25 : 8

“Maka hendaklah mereka itu memperbuatkan Daku sebuah Baitulmukadis supaya Aku duduk diantara mereka itu”.

 

abernakel diambil dari bahasa asing bumi belahan barat yang                          diterjemahkan Rumah Allah. Rumah Sembahyang Baitulmukadis.

Tabernakel ini dibangun berdasarkan hikmat Allah yang ditujukan kepada Nabi Musa tatkala Nabi Musa bersekutu dengan Tuhan. Hendaklah diketahui bahwa hikmat Allah itu menjadi kebodohan bagi manusia, 1 Korintus 1:21. Lanjutkan membaca