PENUNGGANG KUDA PUTIH – WAHYU 6:1-2

METERAI I – Wahyu 6:1–2   –> KRISTUS PALSU / NABI-NABI PALSU.

MAKA AKU TAMPAK BAGAIMANA ANAK DOMBA ITU MEMBUKA SATU DARI ANTARA KE 7 METERAI ITU, LALU AKU DENGAR SATU DARI ANTARA KE 4 ZAT YANG HIDUP ITU BERKATA SEPERTI BUNYI GURUH : MARILAH.

MAKA AKU TAMPAK ADALAH SEEKOR KUDA PUTIH, DAN ORANG YANG DUDUK DIATASNYA ITU ADA BERPANAH; MAKA SUATU MAHKOTAPUN DIKARUNIAKANLAH KEPADANYA, LALU KELUARLAH IA DENGAN TANDA KEMENANGAN DAN SUPAYA IA MENANG LAGI.

Yang membuka meterai adalah Aku sendiri [ Anak Domba ] karena hanya Aku yang berlayak membukanya. Perhatikan Wah. 5:9. Buku yang bermeterai ini adalah rahasia besar dari Bapa Ku pada akhir zaman, dalam rencananya untuk menyelamatkan umat manusia, dengan melalui beberapa peristiwa yang besar yang akan diungkapkan dalam pasal 6 ini.

Meterai I ini tatkala dibuka salah satu dari pada 4 zat yang hidup berkata marilah. Ini adalah berbicara tentang Injil Matius. Jadi jelas kepada kamu bahwa yang membuka meterai adalah Aku sendiri, dan menunjukkan kepada kamu perkara-perkara yang akan jadi. Rasul Ku Yohanes tidak mengerti tentang meterai-meterai ini juga tidak diungkapkan kepadanya, karena meterai-meterai ini tidak berlaku dizamannya. Ada penafsir Alkitab Mat. 24, Mark. 13, Luk. 21 mengatakan sudah berlaku pada gereja hujan awal, dengan alasan hancurnya kota Yerusalem dan Kaabah Yerusalem pada th. 70 masehi, sehingga mereka tidak percaya bahwa Mat. 24, Mark. 13, Luk. 21 ini sesuai dengan Wah. 6 karena mereka tidak mengerti.

Beberapa tafsiran rabi besar akhir zaman mengenai Wah. 6 sbb :

 1. Sebagian rabi besar yang sudah lahir baru dari air dan Roh menafsir Wah. 6:1-2 adalah kegerakan Roh suci, dengan menunjukkan beberapa ayat pendukung meskipun tidak jelas.
 2. Sebagian rabi besar yang sudah lahir baru dari pada air dan Roh menafsir bahwa  Wah. 6:1-2 ini adalah Kristus palsu / nabi-nabi palsu dengan beberapa ayat pendukung.
 3. Ada rabi-rabi besar yang menganggap bahwa Wah. 6 ini sudah berlaku dan tidak perlu diungkapkan lagi.

Untuk mencari kebenaran :

1)      Perhatikan kembali Wah. 6 ini seluruhnya dan bandingkan dengan mat. 24, mark. 13, Luk. 21. Apabila kamu dengan teliti membacanya bahwa Wah. 6, Mat. 24, Mark. 13, Luk. 21 ada hubungan, meskipun kata-katanya lain tapi maksudnya sama. Perhatikan Mat. 24:3 sbb : Tatkala Ia duduk dibukit Zaitun, maka murid-murid itu datang kepada Nya ketika sama sendiri, serta berkata : Nyatakanlah kiranya kepada kami, masa manakah perkara ini berlaku kelak, dan apakah alamat kedatangan Mu dan kesudahan alam ini ? Perhatikan ayat-ayat selanjutnya dalam Mat. 24 ini dimulai dengan :

a. Kristus palsu

b. Kerajaan lawan kerajaan, bangsa lawan bangsa

c. Kelaparan dan kesusahan

d. Kamu akan dibunuh orang dan kamu akan dibenci oleh sebab nama Ku / pertarungan antara terang dan gelap.

e. Kamu akan dibunuh karena nama Ku

f. Penyingkiran gereja / keangkatan gereja.

Apabila dibandingkan dengan Wah. 6 itu sama, hanya Wah. 6 memerlukan hikmat.

Bandingkan Wah. 6:2 dengan Wah. 1:13-16 dan Wah. 19:11-16 hal ini perlu sekali untuk membedakan pakaian perlengkapan, untuk membedakan Aku dengan kristus palsu. Wahyu 6:2   > Orang yang duduk diatas kuda itu mempunyai perlengkapan sebagai berikut :

 1. Berpakaian biasa tidak memakai jubah putih.
 2. Pada tangannya memegang busur panah, tanpa anak panah.
 3. Dikaruniakan mahkota kepadanya maksudnya untuk mencari kemenangan supaya menang lagi. Berarti dia pernah kalah. Pernahkah Aku kalah kepada siapapun ? Kalau Aku kalah, maka Aku bukan Allah yang Mahakuasa. Memang satu kali kelak dunia ini akan dikuasai oleh antiKris / kristus palsu dan nabi-nabi palsu, tapi gereja penganten sudah diangkat terlebih dulu sebagai pemenang mutlak akan diterangkan dalam Wah. 13 dan 17.

Wahyu 1:13-16   > Disini Aku mempunyai 7 perlengkapan yakni :

 1. Berjubah panjang sampai kekaki dan bergentangdadakan cindai dari pada emas.
 2. Kepalanya dan rambutnya putih seperti bulu domba yang putih
 3. Matanya seperti nyala api.
 4. Kakinya seperti tembaga bergilap seolah-olah merah api dalam tanur
 5. Bunyi suaranya menderu seperti bunyi air yang banyak
 6. Terjulur dari mulutnya sebilah pedang tajam bermata dua
 7. Wajahnya seperti matahari bercahaya terik.

Wahyu 19:11-16    > Disini juga Aku mempunyai 7 perlengkapan yakni :

 1. Nama Nya setiawan dan benar
 2. Matanya seperti nyala api
 3. Kepalanya ada mahkota banyak
 4. Berjubah yang dipercik oleh darah
 5. Nama Nya dikatakan Firman Allah
 6. Mulut Nya keluar sebilah pedang yang tajam
 7. Pada jubah Ny dan paha Nya ada tertulis suatu nama yaitu Raja diatas segala raja dan Tuan diatas sekalian tuan.

Perhatikan Wah. 19:11-16 ini juga berbeda dengan Wah. 6:2. Dan rasul Ku Yohanes nampak penglihatan ini diatas udara yang akan diterangkan nanti dalam Wah. 19 yang berbicara tentang kedatang Ku pada kali yang kedua.

Ada penafsir dari rabi-rabi besar yang sudah lahir baru dari air dan Roh yang coba mengambil perbandingan dan persamaan bahwa Wah. 6:1-2 dan Wah. 19:11-16 adalah sama. Itu adalah suatu penafsiran yang keliru. Wah. 6:2 bukanlah Aku karena tidak memakai perlengkapan seperti dalam Wah. 1:13-16 dan Wah. 19:11-16. Sebab itu tidak usah kamu sangsi lagi bahwa Wah.6:1-2 ini adalah kristus palsu dan bukan kegerakan Roh suci. Sebab itu waspada !

Perhatikan kembali Wah. 6:1-2 sbb :

 1. Menunggang kuda putih   > Kuda berbicara tentang kekuatan. Dalam ukuran penggerak mesin dipakai kekuatan kuda [ PK ].
 2. Putih warna kesucian, disinilah mereka tertipu karena ada putih sesungguhnya dan ada putih palsu. Perhatikan 2Kor. 11:13-15 : Karena orang yang semacam itu rasul-rasul palsu, yang bekerja dengan tipu daya dan yang menampakkan dirinya seolah-olah rasul Kristus. Maka tiadalah ajaib perkara itu, karena iblis sendiripun merupakan dirinya seperti malaikat yang suci. Oleh sebab itu bukanlah suatu hal yang ganjil jikalau segala pengiringnya juga merupakan dirinya seolah-olah pengiring yang sungguh; maka kesudahan mereka itu dibalas sebagaimana perbuatannya sendiri. Sama dengan ada emas murni dan emas imitasi / palsu.
 3. Berpanah   > Sebenarnya busur panah, tanpa anak panah. Ini menunjuk pada berjuang / berperang tanpa peluru. Hal ini berbicara pekabaran tanpa kuasa. Sedangkan Firman Ku dalam 2kor. 4:20 : Karena kerajaan Allah itu bukan berwujud atas perkataan melainkan atas kuasa. Jadi mereka memenangkan jiwa-jiwa bukan dengan kuasa tetapi dengan filsafat dan akal-akal manusia perhatikan Mat. 15:8-14, Kol. 2:22-23 bandingkan dengan 2Pet. 2:10.
 4. Mahkota dikaruniakan kepadanya. Ini berbicara tentang mahkota kebinasaan yang dianugerahkan iblis kepadanya. Dalam Wah. 6 ini bukan Aku karena Aku mempunyai mahkota yang banyak dan pemberi mahkota kepada orang yang menang didalam Aku. Dan mahkota itu Aku akan berikan sesudah kebangkitan yang I . 2Tim. 4:8. Sebab itu dalam Wah. 19:11-12 dikatakan bahwa Aku mempunyai mahkota yang banyak. Bukan menerima mahkota seperti Wah. 6.
 5. Keluarlah ia dengan tanda kemenangan, dan supaya ia menang lagi. Ini menunjuk bahwa ia pernah kalah dan ia akan muncul dengan satu tanda kemenangan pada akhir zaman, karena ia ingin menguasai dunia. Dan ini menunjuk pada zaman antiKris, tapi gereja Ku sudah diangkat barulah ia berkuasa penuh selama 3 ½ Th. Tetapi mereka akan mengalami kebinasaan pada kedatangan Ku kali yang kedua. Aku peringatkan bahwa barangsiapa yang menafsir Wah. 6:1-2 ini adalah kegerakan Roh suci pada akhir zaman adalah menghina Firman Ku dan mendukakan hati Ku. dalam Wah. 6:1-2 kamu nampak iblis meniru Aku lagi antara lain :
 • Kristus palsu naik kuda putih, Aku juga naik kuda putih.
 • Kristus palsu pakai mahkota, Aku juga pakai mahkota banyak
 • Kristus palsu memakai busur panah, Aku juga memakai pedang dalam mulut  Ku.

Untuk mengetahui ciri-ciri dari gereja palsu perhatikan teguran-teguran Ku pada ke 7 sidang dalam Wah. 2 & 3 sebab itu dengan teguran-teguran Ku ini Aku menghendaki supaya mereka memperbaiki seluruh pelajaran-pelajaran mereka. Ada sebagian dari mereka memperbaiki seluruh pelajaran mereka. Ada sebagian dari mereka berkata bahwa ini dari ilham Roh, tapi bukan ilham Roh tapi ilham hati dan akal kepikiran manusia. Karena kalau dari ilham Roh Ku pelajaran itu tidak akan salah. Apalagi kalau berbicara tentang wahyu / visiun. Aku memberikan contoh beberapa pelajaran keliru yang dapat menyesatkan adalah :

 1. Memadamkan suara Roh Ku
 2. Baptisan laut kaca sesudah mati
 3. Api penyucian sesudah mati
 4. Penyembahan bisu
 5. Penyembahan ribut
 6. Menyamakan Aku dengan nabi-nabi yang lain
 7. Merobah Firman / menambah dan mengurangi Firman
 8. Menghina kuasa Ku
 9. Melarang menikah
 10. Melarangkan segala jenis makanan.

Bagaimanakah caranya kristus palsu itu mencari kemenangan supaya ia menang lagi ? cara-caranya sbb : Menyusun suatu dogma penginjilan dengan diiringi dengan :

 1. Mendirikan rumah-rumah sakit
 2. Mendirikan rumah-rumah yatim piatu
 3. Mendirikan yayasan-yayasan dsb.

Semuanya ini dipersembahkan mereka kepada manusia sebagai amal sosial untuk membantu pemerintah dalam bidang pendidikan dsb. Semua ini adalah perbuatan kasih untuk menolong sesama manusia. Hanya sayangnya mereka meninggalkan Firman Ku yang benar. Tapi menonjolkan perkara-perkara dunia yang sekali kelak akan lenyap. Perhatikan 1Yoh. 2:17 sbb : Maka dunia ini lenyap, demikian juga keinginan duniawi; tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya.

Memang iman tanpa perbuatan mati adanya, dan ini menunjuk kepada dua pengertian :

 1. Untuk Aku
 2. Untuk pemerintah dan umat manusia

Perhatikan pelajaran dalam Yoh. 12:1-3. Ciri-ciri bagi kristus palsu yang dikenakan oleh roh sidajal telah disuratkan oleh rasul Ku Paulus kepada sidang jemaat di Tessalonika yaitu dalam 2Tess. 2:2-11 antara lain :

 1. Dianggap seperti Allah dan yang disembah sehingga ia bertegak didalam Bait Allah serta menyatakan dirinya ialah : Allah.
 2. Menurut gerak iblis dengan segala tanda mujizat palsu. Perhatikan Keluaran 7 – 12 dan Wah. 13. Lihat sejarah perkembangan gereja Ku dari abad datang kepada abad. Jadi kesimpulannya bahwa Wah. 6:1-2 ini adalah kristus palsu, bukan kegerakan Roh suci.

Catatan : Aku berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus.

Iklan

3 responses to this post.

 1. Posted by franklien on Januari 24, 2012 at 2:08 pm

  maju trus taburkan sebanyak-banyaknya biar semua membaca dan mengerti sebab akan memenuhi tugas dalam matius 24:14,injil kerajaan dimasyurka sampai ke 4 penjuru alam maka akan sampai kesudahan alam.jangan lupa didoakan saupaya banyak berkunjung.rolly

  Balas

 2. […] PENUNGGANG KUDA PUTIH – WAHYU 6:1-2 […]

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: